fbpx

Privacy-verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Toonen-Wientjens Masterclasses kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Toonen-Wientjens Masterclasses, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Toonen-Wientjens Masterclasses verstrekt. Toonen-Wientjens Masterclasses kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM TOONEN-WIENTJENS MASTERCLASSES GEGEVENS NODIG HEEFT

Toonen-Wientjens Masterclasses verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Toonen-Wientjens Masterclasses uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans met betrekking tot een door u te volgen cursus.

HOE LANG TOONEN-WIENTJENS MASTERCLASSES GEGEVENS BEWAART

Toonen-Wientjens Masterclasses bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Toonen-Wientjens Masterclasses verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Toonen-Wientjens Masterclasses worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Toonen-Wientjens Masterclasses gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Toonen-Wientjens Masterclasses maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Toonen-Wientjens Masterclasses bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Toonen-Wientjens Masterclasses te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Toonen-Wientjens Masterclasses heeft hier geen invloed op.

Toonen-Wientjens Masterclasses heeft Google geen toestemming gegeven om via Toonen-Wientjens Masterclasses verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cursus@toonen-wientjens.com. Toonen-Wientjens Masterclasses zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Toonen-Wientjens Masterclasses neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Toonen-Wientjens Masterclasses maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Toonen-Wientjens Masterclasses verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Toonen-Wientjens Masterclasses op via cursus@toonen-wientjens.com. https://www.toonen-wientjens.com/masterclasses is een website van The New Photo School.

Toonen-Wientjens Masterclasses is als volgt te bereiken:

Postadres: Mercatorweg 63a, 6827 DB  Arnhem

Vestigingsadres: Mercatorweg 63a, 6827 DB  Arnhem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09076415

Telefoon: (06) 5338 5303 / (026) 750 60 39

E-mailadres: cursus@toonen-wientjens.com